Návrh studie krajiny ORP Černošice

publikováno 25. 3. 2019

Město Černošice v rámci své působnosti zadalo vytvoření studie krajiny ORP Černošice. Tento dokument má za cíl stanovit cílové vize krajiny, cíle její kvality a koncepci a návrh jejího uspořádání.

Celý dokument včetně příloh naleznete zde: https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/uzemni-studie-orp/

Pokud máte připomínky k dokumentu, můžete je napsat buď pořizovateli nebo obci. Pořizovatel musí obdržet připomínky do 31. 5. 2019.