Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

publikováno 18. 4. 2018

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

 

Obec Středokluky zveřejňuje záměr krátkodobého pronájmu na

SKLADOVÉ PROSTORY  

v ulici Kladenská č. p. 117 ve Středoklukách.

 

Jedná se o oddělenou halu bez vytápění o ploše 372 m² určenou ke skladovacím účelům. Hala je součástí budovy s č.p.117 p.č.143/2 v k.ú. Středokluky. Hlavní vstup je uzpůsobený pro vjezd nákladních vozidel.

Podrobnosti viz tato stránka.