MěÚ Černošice - oznámení zahájení společného řízení

publikováno 1. 11. 2018
Autor: MěÚ Černošice – Oddělení dopravy a správy komunikací
 Typ: Oznámení
Druh: Zahájení společného řízení
Název: Žádost o vydání společného povolení na stavbu
Dotčené kú: Středokluky
Datum oznámení: 1. listopadu 2018