Koronavirus

publikováno 2. 3. 2020

V souvislosti s novým typem koronaviru (Covid – 19) informujeme, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

1.  základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

2.  v případě, že se vracíte z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Kontakty na hygienickou stanici zde: http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html

Veškeré další aktuální informace zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného