Komunitní plán ORP Černošice

publikováno 17. 1. 2019

Projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice“ je spolufinancována Evropskou unií. Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552

 ZAPOJTE SE DO KOMUNITNÍHO PLÁNU ORP ČERNOŠICE

Připravuje se 1.komunitní plán sociálních služeb ORP Černošice.

  • Máte zájem a chuť podílet se na přípravě tohoto plánu?
  • Máte podněty, připomínky či dotazy k množství, kvalitě či dostupnosti sociálních služeb na našem území?
  • Máte zájem na zlepšení situace v této oblasti?

Tak potom neváhejte a napište nám na emailovou adresu

jana.blehova@mestocernosice.cz

jana.hybnerova@mestocernosice.cz

Telefon: 221 982 302