Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Dotace spolkům

Pravidla a formuláře

Jedná se o finanční příspěvky z rozpočtu obce pro zkvalitnění života v obci na rozvoj činností nekomerčního charakteru v těchto oblastech:

a) pravidelná zájmová činnost,

b) veřejně prospěšná činnost pravidelného a jednorázového charakteru,

c) reprezentace obce

Pravidla udělování dotací obce Středokluky verze 1.0

Formulář žádosti

Formulář vyúčtování dotace

2018

2017

2016