Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Dotace spolkům

Pravidla a formuláře

Jedná se o finanční příspěvky z rozpočtu obce pro zkvalitnění života v obci na rozvoj činností nekomerčního charakteru v těchto oblastech:

a) pravidelná zájmová činnost,

b) veřejně prospěšná činnost pravidelného a jednorázového charakteru,

c) reprezentace obce

Pravidla udělování dotací obce Středokluky verze 1.1 (PDF) (2019-2022)

Pravidla udělování dotací obce Středokluky verze 1.0 (PDF) (Platná 2016-2018)

Formulář žádosti (DOC)

Formulář vyúčtování dotace  1.1 (DOC)

Pravidla publicity

Příjemce je oprávněný používat znak obce pro potřeby čl. IV Smlouvy o poskytování dotace.

Znak obce Středokluky ve formátech PNG, AI, EPS, PDF je dostupný zde: Znak Středokluky (zip)

Ke znaku může být připojen text:
"Tato akce byla podpořena obcí Středokluky"

Není přípustné jakékoli znění, které nahrazuje slovo "obec" spojením "obecní úřad". 

Obec může zapůjčit ke splnění čl. IV odst. 3 Smlouvy Banner s oky pro uchycení, dostupný je vždy jeden kus - "Podpořeno obcí Středokluky" dostupné rozměry 1,5 x 1 m, 0,75 x 0,5 m:

 

Samolepky pro označení majetku - "Podpořeno obcí Středokluky"

Kulaté: Průměr 10cm nebo 5 cm

Hranaté: 5x5cm nebo 3x3 cm

2022

Výzva zimní dotační program 2022

Výzva zimní dotační program 2022

Přiznané dotace:

 

Smlouvy dotace:

 

2021

Výzva letní dotační program 2021

Výzva letní dotační program 2021

Přiznané dotace:

Dotace - léto - 2021 - schválené

Smlouvy dotace:

 

Výzva zimní dotační program 2021

Výzva zimní dotační program 2021

Přiznané dotace:

 

Smlouvy dotace:

 

2020

2019

2018

2017

2016