Doba a místo konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje

publikováno 17. 9. 2020

Starosta obce Středokluky

podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

                                                             oznamuje:

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

 

  • v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin    a
  • v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č.1

je volební místnost Školská 104, 252 68 Středokluky

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li  uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

 

 

V   Středoklukách  dne   17.9.2020                                                              ……………………

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta