Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

publikováno 9. 1. 2017
Autor: Státní pozemkový úřad
Typ: Oznámení
Název: Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
Dotčené k.ú.: Středokluky
Žadatel:
Datum oznámení: 9.1.2017

 

Přílohy