Aktualizovaný seznam nemovitostí - neznámý vlastník

publikováno 25. 9. 2019
Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Typ: Zveřejnění seznamu nemovitostí
Druh: Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Název: Aktualizovaný seznam nemovitostí
Dotčené pozemky:  dle seznamu
Žadatel:
Datum oznámení: 24. září 2019