Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

publikováno 1. 11. 2018
Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Druh:  Veřejná vyhláška
Název: Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v k.n.
Dotčené kú: Středokluky
Datum oznámení: 1. listopadu 2018