VZ 2019-3 Právní poradenství v obci Středokluky na roky 2019-21

publikováno 26. 4. 2019

26.4. byla vyhlášena veřejná zakázka na poskytování komplexních právních služeb pro obec Středokluky. Více níže:

VZMR _právní poradenství_ Středokluky

Příloha č. 1 Návrh_ Smlouva právní služby Středokluky

Příloha č. 2 Čestné prohlášení kvalifikace_Středokluky

Příloha č. 3 Prohlášení dle bodu 11.7 Výzvy_StředoklukyPříloha č. 5 Modelová hodnotící tabulka

Příloha č. 4 Krycí list

Příloha č. 5 Modelová hodnotící tabulka