Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2019-05 Bezpečná chůze Středokluky – Běloky

Průběh projektu

Dokončeno

28. září 2017 Dokončena stránka projektu.

 

Záměr

Dokončeno

Záměrem je vybudování chodníku včetně dvou autobusových zastávek mezi ulicemi Lidická a Nad Běloky. Chodník bude veden podél komunikace 0075 (Na Běloky) od přechodu u bytového domu č.p. 218 po proluku vedle nemovitosti p. č. 407.

Během stavby bude vybudován chodník po pravé straně silnice ve směru Běloky až po autobusovou zastávku, od ní povede přechod k č.p. 342 a po levé straně bude pokračovat až na hranici katastru. Zde bude vybudováno místo pro přecházení ve standardu přechodu pro chodce.

Součástí stavby je veřejné osvětlení a patky pro nové přístřešky.

Akce je druhou polovinou projektu 2017-01/

 

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Projekce byla zajistěna v rámci zakázky:
http://stredokluky.cz/2017-01/

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeno

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

?

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

Žádost o dotaci byla vypracována pracovníky OÚ Středokluky.

D: Financování

Dokončeno

Akce bude financována z dotace IROP.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Slavnostní odhalení pomníku padlým

28.9.2017

28. září 2017 byl slavnostně „odhalen“ pomník padlým ve světových válkách. Pomník byl v roce 2017 s pomocí dotace Ministerstva obrany zrekonstruován (rozbitá socha byla znovu odlita) za 722 tis. Kč. Od obecního úřadu k pomníku prošel krátký průvod s prapory SDH Středokluky a obce, po krátkých proslovech paní místostarostky Gutové a starosty Paznochta byla uctěna památka padlých státní hymnou a položením věnce v obecních […]

Číst dál

2016 – 8 Oprava sochy legionáře

11.7.2017

Průběh prací prováděných při obnově rozbité sochy legionáře – foto od sochaře Bohdana Hlavatého.

Číst dál

Události

Příspěvky