Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

VZ 2019-03 Právní poradenství v obci Středokluky na roky 2019-21

Průběh projektu

VZ

21. května 2019 Vložen protokol hodnotící komise.

20. května 2019 Dokončena stránka projektu.

15. května 2019 Vyhodnocení a schválení Zastupitelstvem obce.

15. května 2019 Ukončen příjem nabídek.

26. dubna 2019 Vyhlášena veřejná zakázka.

26. dubna 2019 Vytvořena stránka http://stredokluky.cz/2019-3/

Záměr

Dokončeno

Záměrem je zajistit dlouhodobé pravidelné právní poradenství obce spočívající v komplexních právních službách, zejména:

- poskytování konzultací, zpracování právních stanovisek, rešerší, analýz, sepisování listin a příprava jiných podkladů dle pokynů zadavatele;
- příprava výběrových řízení, smluv, vyhlášek a podobných dokumentů;
- účast na jednáních zadavatele dle jeho potřeb, zejména na jednání zastupitelstva;
- konzultace při revizi a tvorbě vnitřních předpisů a postupů zadavatele.

Toto výběrové řízení je již druhé v řadě.

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

Nerealizováno

B: VŘ: Realizace

VZ

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 15.5.2019 - 17:00 hod

Vítěz VŘ: JUDr. Jaromír Štůsel LL.M.
Vítězná cena: 4000,- (bez DPH)/ 8 hod/ měs., 750,-(bez DPH)/ 1 hod. nad měsíční paušál

 

Protokol komise:  (PDF)

Hodnotící tabulka: (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

Nerealizováno

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Slavnostní odhalení pomníku padlým

28.9.2017

28. září 2017 byl slavnostně „odhalen“ pomník padlým ve světových válkách. Pomník byl v roce 2017 s pomocí dotace Ministerstva obrany zrekonstruován (rozbitá socha byla znovu odlita) za 722 tis. Kč. Od obecního úřadu k pomníku prošel krátký průvod s prapory SDH Středokluky a obce, po krátkých proslovech paní místostarostky Gutové a starosty Paznochta byla uctěna památka padlých státní hymnou a položením věnce v obecních […]

Číst dál

2016 – 8 Oprava sochy legionáře

11.7.2017

Průběh prací prováděných při obnově rozbité sochy legionáře – foto od sochaře Bohdana Hlavatého.

Číst dál

Události

Příspěvky