Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2018-14 Dodávky energií pro roky 2019-20

Průběh projektu

Probíhá VŘ na realizaci

18. ledna 2019 Vyhlášeno VŘ

17. ledna 2019 Vytvořena stránka projektu.

Záměr

Dokončeno

Obec každoročně vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky energií jak pro obec Středokluky, tak i její příspěvkové organizace. Stávající dodavatel končí k 31.3. 2018.

 

A: VŘ: Projekční činnost

Nerealizováno

B: VŘ: Realizace

Probíhá VŘ

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

2018-14 Výzva - Dodávky energií obec Středokluky 2019

Příloha č. 1 - Krycí list + Tabulka spotřeby19-opravená

Vyhlášeno: 18. 1. 2019
Předpokládaná cena realizace: 300 000 Kč bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 28. 1. 2019.

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

Nerealizováno

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Slavnostní odhalení pomníku padlým

28.9.2017

28. září 2017 byl slavnostně „odhalen“ pomník padlým ve světových válkách. Pomník byl v roce 2017 s pomocí dotace Ministerstva obrany zrekonstruován (rozbitá socha byla znovu odlita) za 722 tis. Kč. Od obecního úřadu k pomníku prošel krátký průvod s prapory SDH Středokluky a obce, po krátkých proslovech paní místostarostky Gutové a starosty Paznochta byla uctěna památka padlých státní hymnou a položením věnce v obecních […]

Číst dál

2016 – 8 Oprava sochy legionáře

11.7.2017

Průběh prací prováděných při obnově rozbité sochy legionáře – foto od sochaře Bohdana Hlavatého.

Číst dál

Události

Příspěvky