Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2018-12 Výroba a instalace dveří v ZŠ Středokluky III

Průběh projektu

VŘ: Realizace

18. ledna 2019 Vyhlášeno výběrové řízení.

17. ledna 2019 Vytvořena stránka projektu.

 

Záměr

Dokončeno

Záměrem je výroba a instalace nových dřevěných dveří do nemovitosti č.p. 82 ve Školské ulici - Druhý stupeň základní školy.

Přední vstupní dveře a dvoje zadní vstupní dveře neodpovídají termoizolačním ani bezpečnostním požadavkům dnešní doby. Přední dveře byly vyrobeny na konci 80. let, zadní dveře do přízemí nejspíše v první polovině 20. století a třetí dveře do sklepa nelze datovat.

Jelikož se budova nachází v památkové zóně, bylo rozhodnuto připravit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci dveří dle požadavků Státního památkového úřadu.

Všechny dveře budou splňovat nynější nároky na tepelnou izolaci, avšak budou stylizované do období vzniku budovy. U všech třech dveří dojde ke zvýšení plochy z čirého skla pro lepší osvit chodeb a také přehled. Zároveň bylo u předních vstupních dveří přikročeno ke změně poměru na 2:1 pro lepší průchod dětí.

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Projekt byl zadán bez VŘ odborníku na historické stavby ing. arch. Tomáši Petříkovi.

Samotná dokumentace je v části B. Především hlavní vchod byl několikrát diskutován s památkáři i pracovníky ZŠ.

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

PPZN Dveře ZŠ III (PDF)

Příloha-1 (docx)

Příloha-2 (zip)

Příloha-3 (docx)

Příloha-4 (doc)

Vyhlášeno: 17. 1. 2019
Předpokládaná cena realizace:  maximálně 250 000 bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 6. 1. 2019

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 7.2.2019

Vítěz VŘ: Miroslav Filikar
Vítězná cena: 287 980,- Kč

Protokol komise: Protokol z jednání hodnotící komise Dveře ZŠ III.(PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 19/ZO/13 ze dne 13.12.2019 (více zde)
Hodnotící komise:  RNDr. Ladislav Kuchař, PhD., Tomáš Maršál, Ing. Petr Melíšek

Počet přímo oslovených firem: 10

Nabídek: 2

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

Nerealizováno

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Nerealizováno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Slavnostní odhalení pomníku padlým

28.9.2017

28. září 2017 byl slavnostně „odhalen“ pomník padlým ve světových válkách. Pomník byl v roce 2017 s pomocí dotace Ministerstva obrany zrekonstruován (rozbitá socha byla znovu odlita) za 722 tis. Kč. Od obecního úřadu k pomníku prošel krátký průvod s prapory SDH Středokluky a obce, po krátkých proslovech paní místostarostky Gutové a starosty Paznochta byla uctěna památka padlých státní hymnou a položením věnce v obecních […]

Číst dál

2016 – 8 Oprava sochy legionáře

11.7.2017

Průběh prací prováděných při obnově rozbité sochy legionáře – foto od sochaře Bohdana Hlavatého.

Číst dál

Události

Příspěvky