Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2018-07 Bezpečná chůze – Nové Středokluky

Průběh projektu

Výběrové řízení

25. září odpověď na dotaz - prodloužen termín dodání nabídek na 4. října.

18. září 2018 Doplněna dokumentace pro stavební povolení - Příloha č. 3 B - Dokumentace Sobol.

13. září 2018 Vyhlášeno VŘ: Realizace.

13. září 2018 Dokončena stránka projektu.

 

Záměr

Dokončeno

Záměrem je vybudování bezpečného spojení místní části Nové Středokluky jak s obcí Kněževes, kde se nachází autobusová zastávka, tak se stezkou pro chodce a cyklisty do Středokluk.

Samotná projekce započala v roce 2015 přípravou pěšího přechodu přes železniční trať (2015-07). Tato akce získala stavební povolení v srpnu 2018. Její realizace byla plánována s pomocí dotací na 2. polovinu roku 2019.

Akce 2017-01 Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes - Středokluky - Běloky byla započata v roce 2017. Byla rozdělena na dvě části - Chodník spojující autobusové zastávky Nad Běloky se svým okolím a spojení stezky pro chodce a cyklisty v Nových Středoklukách.
Tato akce v září 2018 nemá i po několika měsících od žádosti po několika měsících stavební povolení. Akce byla plánována na podzim 2018, pokud by měla stavební povolení.

Další akce, která byla připravována v Nových Středoklukách byla renovace vjezdů, která nebyla realizována s chodníky a vysloveně hyzdí tuto část obce. Akce neměla prioritu, měla být realizována s dalšími zásahy zvyšujícími bezpečnost této části obce.

Vše změnilo rozhodnutí Středočeského kraje, který se přes krajskou správu silnic rozhodl opravit kompletně komunikace v Kněževsi včetně Nových Středokluk. Jedná se o větší opravu srovnatelnou s ulicí Kladenskou. Tedy včetně kompletní uzavírky a také pětiletým zákazem zasahování do nového asfaltu. O této akci jsme se dozvěděli až v červenci 2018. V tu chvíli jsme zintenzivnili tlak na projektanty a především černošické úředníky.

Všechny výše jmenované akce by měly být dokončeny alespoň z části dříve, než bude položena nová vrstva asfaltu. Proto byla připravena tato kombinovaná zakázka, která musí být připravena alespoň v místech styku těchto staveb s vozovkou. Příprava akce je komplikovaná a situace se pravděpodobně bude měnit za běhu, ale věříme v co nejrychlejší dokončení všech částí. Nejdéle bude trvat příprava části v kolejišti, která musí být oznámena nejméně 120 dní před realizací.

 

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Projekce byla vyhlášena v rámci zakázek:

2015-07 Přejezd Nové Středokluky

2017-01 Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes - Středokluky - Běloky

Třetí část byla vypracována starostou.

B: VŘ: Realizace

Probíhá VŘ

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno: 13. 09. 2018
Předpokládaná cena realizace:  2 500 000,-  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 27.9. 2018 13.00, na základě dotazů byl prodloužen termín na 4.10. 2018 13.00 (viz níže).

Středokluky_výzva_Bezpečná chůze - NS +ZD (PDF)

Příloha č. 1 Krycí list (docx)

Příloha č. 2 Dokumentace Filip+Rezek (zip)

Příloha č. 3 Dokumentace - Sobol (zip)

Příloha č. 3 - B Dokumentace - Sobol DSP (zip) - doplněno 18.9.18

Příloha č. 4 Náčrt opravy vjezdů (PDF)

Příloha č. 5 Smlouva o dílo (doc)

Příloha č. 6 Přehledová situace (PNG)

Příloha č. 7 Rozpočty (zip)

Doplnění na základě Žádosti o doplnění č. 1 (dotazy č. 1 a č. 2):
Příloha č. 8 Soupis prací-SO 652

Příloha č. 9 Radar-specifikace

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci chybí soupis prací SO 652 - Přejezdové zabezpečovací zařízení. Žádáme zadavatele o doplnění tohoto soupisu prací.

Dotaz č. 2:

Jakého typu má být radar, který je součástí SO 101 - Chodníky?

 

Odpověď vyhlašovatele: Dotaz č. 1,2 - odpověď

Ve zkratce:

Ad. 1 Rozpočet je zde: Příloha č. 8 Soupis prací-SO 652

Ad. 2 - Typ radaru byl doplněn do zadávací dokumentace, specifikace také zde: Příloha č. 9 Radar-specifikace

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 4.10.2018 - 18:00 hod.

Vítěz VŘ: PORR a.s.
Vítězná cena: 3.495.800,- bez DPH

Protokol komise: Protokol z jednání hodnotící komise (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

V přípravě

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Slavnostní odhalení pomníku padlým

28.9.2017

28. září 2017 byl slavnostně „odhalen“ pomník padlým ve světových válkách. Pomník byl v roce 2017 s pomocí dotace Ministerstva obrany zrekonstruován (rozbitá socha byla znovu odlita) za 722 tis. Kč. Od obecního úřadu k pomníku prošel krátký průvod s prapory SDH Středokluky a obce, po krátkých proslovech paní místostarostky Gutové a starosty Paznochta byla uctěna památka padlých státní hymnou a položením věnce v obecních […]

Číst dál

2016 – 8 Oprava sochy legionáře

11.7.2017

Průběh prací prováděných při obnově rozbité sochy legionáře – foto od sochaře Bohdana Hlavatého.

Číst dál

Události

Příspěvky