Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2018-06 Komunální malotraktor

Průběh projektu

Probíha

24. srpna 2018 Založena stránka projektu.

 

Záměr

Dokončeno

Obec Středokluky buduje od roku 2015 vlastní "pracovní četu" určenou k úklidu obce, zimní údržbě komunikací a údržbě zeleně. Četa také vykonává činnosti dle potřeb obce či jejích organizací (stěhování, malování, natírání, doprava, drobné zednické práce, apod.).

V posledních letech nastala nepříjemná situace s odklízením sněhu z obecních komunikací. Vzhledem k parkujícím vozidlům a také prudkému sklonu silnic si tradiční dodavatelé netroufají svými stroji do některých našich ulic.

Obec má zatím pouze malé stroje typu "rider", se kterými jsme schopni rychle odklidit chodníky, silnice bohužel již nikoli. Proto dlouhodobě hledáme stroj, který by dokázal tento nedostatek vyřešit. Zároveň hledáme stroj, který bude mít kabinu. Pracovníci jezdící na otevřených strojích rychleji promrzají a mají zdravotní následky. Až nákupem budovy č.p. 117 se uvolnila možnost garážového stání pro tento stroj, tedy i možnost realizovat tento nákup. Bohužel v posledních letech nebyla příležitost čerpat dotační prostředky k tomuto nákupu.

Starosta s členy pracovní čety se rozhodl pro nákup malotraktoru s nízkým těžištěm, stejně velkými koly a otáčecím stanovištěm řidiče pro lepší manipulovatelnost ve stísněných podmínkách. Zároveň traktor může řídit osoba s průkazem typu B. Stroj by měl být univerzálním nosičem nářadí, které bude moci v budoucnu dokupovat.

Malotraktor bude tedy sloužit primárně k zimní údržbě veškerých komunikací, letní údržbě zeleně a čištění komunikací dle vybavení (viz níže). Traktor bude mít vytápěnou a klimatizovanou kabinu umožňující i práci v extrémním horku či zimě.

Požadované vybavení:

Čelní žací ústrojí - záběr 1,5 m, sběr posekané trávy (ale třeba i listí), koš lze vysypat přímo na korbu obecního vozidla Ducato - bude možné sekat fotbalové hřiště, koupaliště, psí cvičiště, louku u koupaliště, hřiště v Nových Středoklukách či některé plochy na Černovičkách, parčík v Chaloupkách apod.

Sněhová radlice - záběr 1,3 m - primárně určeno pro silnice v obci, za traktor bude zavěšen již zakoupený sypač na sůl/písek.

Zametací kartáč - záběr 1,3 m - totéž jako radlice, plus bude umět sbírat kamení a nepořádek ze silnic.

Příkopová ramenní sekačka - záběr 0,8 m, dosah 3 m - dokáže mulčovat příkopy, škarpy, hrany cest.

Věříme, že užíváním nového stroje zrychlíme a zefektivníme údržbu obce a také že jeho nákupem ušetříme nejenom zhruba 80 tisíc korun kolik by stála zimní údržba s pohotovostí za sezónu, ale také jedno strojové čištění obce, které vychází kolem 30 tisíc Kč. Zároveň urychlíme sekání obce, tedy pracovníkům obce zbude více času k dalším činnostem.

 

A: VŘ: Projekční činnost

Nerealizováno

B: VŘ: Realizace

Příprava VŘ

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Podmínky pro zpracování nabídky

Krycí list nabídky

Technická specifikace

Čestné prohlášení

Kupní smlouva

Vyhlášeno: 31.8.2018
Předpokládaná cena realizace:  1 700 000 bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 17.9.2018 13:00

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 17.9.2018 -  13:30 hod.

Vítěz VŘ: PEKASS a.s.

Vítězná cena: 1.862.674 Kč

Protokol komise:  Protokol z jednání hodnotící komise - malotraktor

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  Ing. Petr Melíšek, Ing. Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel

Počet přímo oslovených firem: 5

Nabídek: 2

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

Nerealizováno

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

D: Financování

Dokončeno

Obec financuje akci ze svých prostředků s pomocí daru Letiště Praha z programu Žijeme zde společně ve výši téměř 1 mil. Kč.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Slavnostní odhalení pomníku padlým

28.9.2017

28. září 2017 byl slavnostně „odhalen“ pomník padlým ve světových válkách. Pomník byl v roce 2017 s pomocí dotace Ministerstva obrany zrekonstruován (rozbitá socha byla znovu odlita) za 722 tis. Kč. Od obecního úřadu k pomníku prošel krátký průvod s prapory SDH Středokluky a obce, po krátkých proslovech paní místostarostky Gutové a starosty Paznochta byla uctěna památka padlých státní hymnou a položením věnce v obecních […]

Číst dál

2016 – 8 Oprava sochy legionáře

11.7.2017

Průběh prací prováděných při obnově rozbité sochy legionáře – foto od sochaře Bohdana Hlavatého.

Číst dál

Události

Příspěvky