Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

VZ 2018-03 Dopravní automobil pro JSDH Středokluky

Průběh projektu

Probíhá realizace

14. května 2019 Dokončena stránka projektu - převedena z http://stredokluky.cz/2018-03b/

 

Záměr

Dokončeno

Záměrem je nákup dopravního vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Středokluky. Toto vozidlo má za úkol převést minimálně 8 pasažérů včetně řidiče a být připraveno jako druhé vozidlo a také zázemí hasičů při zásahu.

Stávající vozidlo Ford Transit je 20 let staré a nesplňuje se svými 5 místy potřeby našeho sboru. Bohužel přestává vzhledem ke svému věku plnit i bezpečnostní podmínky provozu.

Automobil bude zakoupen za pomoci dotací.

 

Stav před realizací akce

B: VŘ: Realizace

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

2018-03 B - Zadávací dokumentace (PDF)

2018-03 B - Příloha 1 - Technické podmínky (PDF)

2018-03 B - Příloha 2 - Krycí list (DOCX)

2018-03 B - Příloha 3 - Čestné prohlášení (DOCX)

2018-03 B - Příloha 4 - Kupní smlouva (DOCX)

2018-03 B - Příloha 3 - Čestné prohlášení (DOCX)

Vyhlášeno: 18. 4. 2019
Předpokládaná cena realizace:  1 250 000 bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 6. 5. 2019

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 6. 5. 2019

Vítěz VŘ: Hagemann a.s.
Vítězná cena: 861 760,- Kč bez DPH.

Protokol komise:  Protokol z jednání hodnotící komise - dopravní automobil (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: Financování

Dokončeno

Akce bude spolufinancována GŘ HZS (MVČR) a Středočeským krajem. Žádosti o dotace si připravila obec sama.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Slavnostní odhalení pomníku padlým

28.9.2017

28. září 2017 byl slavnostně „odhalen“ pomník padlým ve světových válkách. Pomník byl v roce 2017 s pomocí dotace Ministerstva obrany zrekonstruován (rozbitá socha byla znovu odlita) za 722 tis. Kč. Od obecního úřadu k pomníku prošel krátký průvod s prapory SDH Středokluky a obce, po krátkých proslovech paní místostarostky Gutové a starosty Paznochta byla uctěna památka padlých státní hymnou a položením věnce v obecních […]

Číst dál

2016 – 8 Oprava sochy legionáře

11.7.2017

Průběh prací prováděných při obnově rozbité sochy legionáře – foto od sochaře Bohdana Hlavatého.

Číst dál

Události

Příspěvky