Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2017-5 Rekonstrukce ulice Pod Sedličkami

Průběh projektu

Dokončeno

Záměr

Dokončeno

Obec postupně plánuje obnovu jednotlivých ulic v obci. Ulice Pod Sedličkami je velice poškozená výkopy a propady. V ulici je nedostačující veřejné osvětlení, není zajištěn odvod dešťových vod, čímž jsou následně poškozovány ploty a zahrady soukromých vlastníků.

V ulici bude nový asfaltový povrch, osvětlení a realizováno řešení dešťových vod.

A: VŘ: Projekční činnost

Vyhlášeno

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Výzva

Příloha č. 1 Smlouva o dílo

Vyhlášeno: 19. 7. 2017
Předpokládaná cena realizace: 150 000,- Kč bez DPH
Termín odevzdání nabídek: 7. 8. 2017.

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.37/17 dne 29.6.2017 (více zde).

Hodnotící komise: Ing. Petr Melíšek, Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel náhradník RNDr. Lenka Duchajová DiS.

Počet přímo oslovených firem: 8

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

B: VŘ: Realizace

V přípravě

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.? č.? (více zde).

Hodnotící komise:

Počet přímo oslovených firem:

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

C: VŘ: Dozor investora

V přípravě

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.? č.? (více zde).

Hodnotící komise:

Počet přímo oslovených firem:

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

D: Financování

Zatím neurčeno

Projekce bude financována z vlastních zdrojů, realizace zatím není určena.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Nepřipraveno

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu