Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2017-4 Pasportizace dešťové kanalizace a dalších potrubních systémů

Průběh projektu

VŘ Realizace

3. října 2017 Oznámení o výsledku VŘ, vítězem se stala společnost ATALIAN CZ

25. září 2017 Otevření obálek

7. září 2017 Vyhlášeno VŘ

27.9. 2016 Schválení projektu Zastupitelstvem

 

 

 

Záměr

Dokončeno

Obec Středokluky nemá dostatečnou znalost o trasování a stavu dešťové kanalizace, proto se rozhodla pro monitoring včetně čištění a geodetického zaměření. Tato informace bude podkladem při projekci oprav komunikací i řešení problémů s dešťovou vodou.

A: VŘ: Projekční činnost

Nerealizováno

Řešeno v rámci záměru.

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeny výsledky VŘ

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

ZMR_Středokluky_Pasport dešťové kanalizace Výzva+ZD (PDF)

Příloha č. 1 Soupis prací Středokluky (XLSX)

Příloha č. 2 - Smlouva o dílo_Pasportizace dešťové kanalizace (Docx)

Vyhlášeno: 7.9.2017
Předpokládaná cena realizace: 500 tis. Kč
Termín odevzdání nabídek: 25. 9. 2017

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 25. září 2017

Vítěz VŘ: ATALIAN CZ s.r.o.
Vítězná cena:336 077,50 vč. DPH

Protokol komise: Pasportizace dešťové kanalizace (Doc)
Pasportizace dešťové kanalizace (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 60/16 (více zde).

Hodnotící komise: Ing. Petr Melíšek, Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel

Počet přímo oslovených firem: 10

Nabídek: 2

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

A: VŘ: Dozor investora

Nerealizováno

Řešeno v rámci záměru.

D: Financování

Dokončeno

Akce bude financována z daru Letiště Praha - Žijeme zde společně.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Nepřipraveno

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu

Výzva – zimní dotační program 2021

22.12.2020

Obec Středokluky vyhlašuje dotační program dle pravidel udělování dotací obce Středokluky na podporu kulturního, sportovního a spolkového využití volného času. Žádosti můžete podávat až do 31. ledna 2021. Výzvu a formulář pro přihlášení se do programu najdete zde.

Číst dál