Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2017-18 Svoz a likvidace odpadu v obci Středokluky

Průběh projektu

Dokončeno

Záměr

Dokončeno

Záměrem je aktualizace služeb souvisejících s odvozem a zneškodněním směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu a velkoobjemového odpadu.

 

A: VŘ: Projekční činnost

Nerealizováno

B: VŘ: Realizace

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno: 28.3.2018
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 16.4.2018 v 18:00 hod.

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 16.4.2018 v 18:00 hod.

Vítěz VŘ: FCC Regios,a.s.
Vítězná cena: 901,80 Kč/svoz

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 17/18 ze dne  22.5.2018 (více zde)
Hodnotící komise:  Mgr. Lenka Gutová MBA, RNDr. Lenka Duchajová DiS., RNDr. Ladislav Kuchař PhD.

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek: 2

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne: 27.6.2018

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

Nerealizováno

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno