Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2017-15 Účetní

Obec Středokluky hledá účetní.

Více v inzerátu níže.

Obec Středokluky hledá účetní/ho

Co od Vás očekáváme:

 • předpokládané datum počátku spolupráce prosinec 2017,
 • SŠ nebo VŠ ekonomického směru;
 • praxe v účetnictví ÚSC podmínkou;
 • znalost MS Office (či obdobné);
 • znalost zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozd. předpisů;
 • znalost zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů;
 • znalost zákona o rozp. pravidlech č. 250/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů;
 • znalost účetních předpisů z územně správních celků a jimi zřízených organizací;
 • zkouška odborné způsobilosti výhodou;
 • samostatnost, odpovědnost;
 • zodpovědnou práci s osobními daty;
 • čistý rejstřík trestů.

Náplň práce:

 • kompletní vedení účetnictví obce s 1116 obyvateli, rozpočtem kolem 20 mil. Kč, cca 1300 pohyby na účtu + 500 pohyby v pokladně, obec není zatím plátcem DPH;
 • zpracování mezd včetně agendy sociálního a zdravotního pojištění pro cca 20 osob;
 • sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih,
 • sestavování rozpočtu obce, sledování, projednávání a zaúčtování plnění rozpočtu
 • sestavování a zasílání povinných výkazů dle zákona;
 • kontrola hospodaření podle rozpočtu
 • provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou
 • účtování pokladních dokladů
 • provádění úkonů k zajištění, výpočtu a placení daní, zpracování podání v daňových věcech,
 • fakturace
 • inventarizace majetku

Nabízíme:

 • mladý úřad otevřený moderním přístupům;
 • možnost volitelné pracovní doby, práce z domova, externí kanceláře;
 • možnost podílet se na volbě účetního software;
 • zkrácený úvazek – rozsah činnosti cca 40 hodin měsíčně viz rozsah výše;
 • zajímavou a rozmanitou práci pro malou obec aktivně vstupující do 21. století.

Pokud máte zájem, zašlete nám:

Přihlášku obsahující:

 • jméno, příjmení zájemce;
 • datum a místo narození zájemce;
 • státní příslušnost zájemce;
 • místo trvalého pobytu zájemce, včetně tel. spojení a e-mailu;
 • prohlášení o souhlasu s nakládáním s osobními údaji zájemce pro účely výběrového řízení na základě veřejné výzvy ve smyslu zákon č. 101/2000 Sb. O ohraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
 • datum a podpis zájemce.

Dále:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnancích a odborných činnostech;
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestná prohlášení o dalším vzdělání;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením.

Úplnou nabídku je možno podat osobně na adresu Obce Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky, a to v pracovních dnech v úředních hodinách Po a St, 8:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00. Nabídka může být podána rovněž doporučeně poštou na adresu výše, do datové schránky obce (xr8bmsb) nebo na podatelna@stredokluky.cz a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena.

Nabídka bude v uzavřené obálce, zřetelně označené názvem veřejné zakázky.

„Obecní účetní“ – Neotevírat

Všichni účastníci budou informováni o výsledku, vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Termín podání nabídek je 16. 11. 2017 ve 13:00.

Další ustanovení:

 • Obec Středokluky si vyhrazuje právo zrušení této poptávky bez uvedení důvodu až do podpisu dohody či smlouvy.

Kontaktní osoba: Jaroslav Paznocht, 725 519 675, obec@stredokluky.cz