Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2017-13 Právní služby 2

Průběh projektu

Probíhá realizace

18. září Vyhlášena veřejná zakázka.

Záměr

Dokončeno

Obec Středokluky potřebuje právní pomoc ve veškerých činnostech. Předchozí zakázka byla zrušena bez udání důvodu.

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno: 18. 9. 2017
Předpokládaná cena realizace: 270 000 Kč
Termín odevzdání nabídek: 2. 10. 2017

VZMR právní poradenství Středokluky

Příloha č. 1 Návrh_ Smlouva právní služby Středokluky

Příloha č. 2 Čestné prohlášení kvalifikace_Středokluky

Příloha č. 3 Prohlášení dle bodu 11.7 Výzvy_Středokluky

Příloha č. 4 Krycí list

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 3. 10. 2017

Vítěz VŘ: Jaromír Štůsek, LL.M. advokát
Hodnocení: 97,60 bodů

Protokol komise: 2017-13 Protokol komise

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 48/2017 (více zde).

Hodnotící komise: Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel a Ing. Petr Melíšek, náhradník RNDr. Lenka Duchajová DiS

Počet přímo oslovených firem: 9

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

C: VŘ: Dozor investora

V přípravě

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.? č.? (více zde).

Hodnotící komise:

Počet přímo oslovených firem:

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

D: Financování

Dokončeno

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že akce bude financována z obecního rozpočtu. Prostředky byly alokovány.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Nepřipraveno

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu

Výzva – zimní dotační program 2021

22.12.2020

Obec Středokluky vyhlašuje dotační program dle pravidel udělování dotací obce Středokluky na podporu kulturního, sportovního a spolkového využití volného času. Žádosti můžete podávat až do 31. ledna 2021. Výzvu a formulář pro přihlášení se do programu najdete zde.

Číst dál