Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2017-13 Právní služby 2

Průběh projektu

Probíhá realizace

18. září Vyhlášena veřejná zakázka.

Záměr

Dokončeno

Obec Středokluky potřebuje právní pomoc ve veškerých činnostech. Předchozí zakázka byla zrušena bez udání důvodu.

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno: 18. 9. 2017
Předpokládaná cena realizace: 270 000 Kč
Termín odevzdání nabídek: 2. 10. 2017

VZMR právní poradenství Středokluky

Příloha č. 1 Návrh_ Smlouva právní služby Středokluky

Příloha č. 2 Čestné prohlášení kvalifikace_Středokluky

Příloha č. 3 Prohlášení dle bodu 11.7 Výzvy_Středokluky

Příloha č. 4 Krycí list

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 3. 10. 2017

Vítěz VŘ: Jaromír Štůsek, LL.M. advokát
Hodnocení: 97,60 bodů

Protokol komise: 2017-13 Protokol komise

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 48/2017 (více zde).

Hodnotící komise: Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel a Ing. Petr Melíšek, náhradník RNDr. Lenka Duchajová DiS

Počet přímo oslovených firem: 9

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

C: VŘ: Dozor investora

V přípravě

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.? č.? (více zde).

Hodnotící komise:

Počet přímo oslovených firem:

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem:

Smlouva podepsána dne:

D: Financování

Dokončeno

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že akce bude financována z obecního rozpočtu. Prostředky byly alokovány.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Nepřipraveno

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu

Svoz velkoobjemového odpadu

16.5.2018

22. – 24. června 2018 proběhne svoz velkoobjemového odpadu. Dvůr OÚ: pátek 14:00 – 18:00 sobota, neděle 9:00 – 12:00 Černovičky: pátek 14:00 – pondělí 9:00 Kontejnery jsou určeny pouze pro potřeby fyzických osob přihlášených v obci k trvalému pobytu či pro vlastníky nemovitostí. Fyzické osoby mohou využít kontejneru ZDARMA. Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (lednice, televizory, monitory, barvy, chemikálie apod.), stavební suť, […]

Číst dál

Jednání Zastupitelstva obce

13.6.2018

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání): Splašková kanalizace Nové Středokluky – předání obci Kněževes. (navrhovatel Paznocht) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 631/1 k.ú. Středokluky. (Paznocht) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 993 k. ú. Středokluky. (Paznocht) Žádost o směnu částí pozemků p. č. 993 a 148/1 k. ú. Středokluky. (Paznocht) Záměr pronájmu nebytových prostor v č. […]

Číst dál

Vítání občánků 2018

24.4.2018

Sociální a školská komise oznamuje : Občánky narozené v naší obci v uplynulém roce přivítáme v sobotu 16.6. 2018 v 10,00 hod. v Sokolovně ve Středoklukách. Rodičům dětí přihlášených k trvalému pobytu v obci doručíme pozvánku osobně. Rodiče dětí dosud nepřihlášených, kteří mají zájem se zúčastnit tohoto slavnostního setkání žádáme o kontaktování OÚ, kde jim bude pozvánka předána. Těšíme se na Vás za Sociální a školskou komisi […]

Číst dál

Pošta Středokluky

13.6.2018

V pátek 15.6.2018 bude v dopoledních hodinách pobočka české pošty z provozních důvodů uzavřena.

Číst dál

VŘ: 2016-13 – Herní zahrada při MŠ Středokluky

25.5.2018

Dne 25. 5. 2018 byla vyhlášena otevřená veřejná zakázka na rekonstrukci zahrady mateřské školy. Veškerou dokumentaci naleznete na této stránce: http://stredokluky.cz/2016-13 Záměrem je kompletní rekonstrukce zahrady Mateřské školy Středokluky na adrese Starý vrch 102 (pozemky p.č. 169/15, 169/5, 129 v k.ú. Středokluky). Cílem je vybudovat novou zahradu, která zvýší životní pohodu všem dětem mateřské školy i jejich vyučujícím. Součástí rekonstrukce budou mimo […]

Číst dál