Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2017-10 Výroba a instalace dveří v ZŠ Středokluky

Průběh projektu

Probíhá

16. března 2018 Zrušení výběrového řízení

8.listopadu 2017 Otevírání obálek

26. října 2017 Vyhlášeno výběrové řízení.

26. října 2017 Vytvoře stránka projektu.

 

Záměr

Dokončeno

 

Záměrem je výroba a instalace nových dřevěných dveří do nemovitosti č.p. 82 ve Školské ulici - Druhý stupeň základní školy.

Přední vstupní dveře a dvoje zadní vstupní dveře neodpovídají termoizolačním ani bezpečnostním požadavkům dnešní doby. Přední dveře byly vyrobeny na konci 80. let, zadní dveře do přízemí nejspíše v první polovině 20. století a třetí dveře do sklepa nelze datovat.

Jelikož se budova nachází v památkové zóně, bylo rozhodnuto připravit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci dveří dle požadavků Státního památkového úřadu.

Všechny dveře budou splňovat nynější nároky na tepelnou izolaci, avšak budou stylizované do období vzniku budovy. U všech třech dveří dojde ke zvýšení plochy z čirého skla pro lepší osvit chodeb a také přehled. Zároveň bylo u předních vstupních dveří přikročeno ke změně poměru na 2:1 pro lepší průchod dětí.

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekt

Dokončeno

Zadání VŘ:

Projekt byl zadán bez VŘ odborníku na historické stavby ing. arch. Tomáši Petříkovi.

Samotná dokumentace je v části B. Především hlavní vchod byl několikrát diskutován s památkáři i pracovníky ZŠ.

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeno VŘ

Zadání VŘ:

Zadání VŘ (PDF)

Priloha-1 (DOCX)

Priloha-2 STR_ZŠ_dveře_1_detaily2 (PDF)

Priloha-2 STR_ZŠ_dveře_2 (PDF)

Priloha-2 STR_ZŠ_dveře_3 (PDF)

Priloha-2 STR_dveře_text_říjen_2017 (PDF)

Priloha-2 STR_ZŠ_dveře 1 (PDF)

Priloha-2 STR_ZŠ_dveře_1_detaily1 (PDF)

Priloha-3 (DOCX)

Priloha-4 (DOC)

Vyhlášeno: 26. 10. 2017
Předpokládaná cena realizace:  maximálně 200 000 bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 8. 11. 2017

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 8. 11. 2017

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

Nerealizováno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Slavnostní odhalení pomníku padlým

28.9.2017

28. září 2017 byl slavnostně „odhalen“ pomník padlým ve světových válkách. Pomník byl v roce 2017 s pomocí dotace Ministerstva obrany zrekonstruován (rozbitá socha byla znovu odlita) za 722 tis. Kč. Od obecního úřadu k pomníku prošel krátký průvod s prapory SDH Středokluky a obce, po krátkých proslovech paní místostarostky Gutové a starosty Paznochta byla uctěna památka padlých státní hymnou a položením věnce v obecních […]

Číst dál

2016 – 8 Oprava sochy legionáře

11.7.2017

Průběh prací prováděných při obnově rozbité sochy legionáře – foto od sochaře Bohdana Hlavatého.

Číst dál

Události

Příspěvky