Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2016-9 Oprava pomníku obětem 2. sv. války

Průběh projektu

Dokončeno

28. září 2017 Dokončena stránka projektu.

27. září 2017 Zasláno vyúčtování akce.

29. června 2017 Průběžné vyhodnocení akce.

8. května 2017 Slavnostní pietní setkání.

12. dubna 2017 Realizace akce

16. ledna 2017 Podepsána smlouva o dílo s p. Miklicou.

4. ledna 2017 Ohlášeny výsledky zájemcům.

3. ledna 2017 Setkání komise a volba vítěze VŘ - p. Miklica - 107 600,- Kč

19. prosince 2016 Schváleno starostovo právo podepsat smlouvu dle komise.

19. prosince 2016 Termín podání nabídek.

25. listopadu 2016 Vytvořena stránka akce.

27. září 2016 Schváleno VŘ.

27. září 2016 Schváleno přijetí neinvestiční dotace.

5. září 2016 Zaslána žádost o dotaci.

21. 12. 2015 Schváleno podání žádosti o dotaci na akci.

21. 12. 2015 Schválen investiční záměr

Záměr

Dokončeno

Záměrem je kompletní rekonstrukce pomníku padlým ve II. sv. válce u silnice směrem do Nových Středokluk. Tento pomník připomíná smrt šesti mladíků, kteří byli zastřeleni německou armádou 7. května 1945.

Pomníček trpí svým umístěním v blízkosti silnice III. třídy a zdejšími klimatickými podmínkami. Někdy kolem roku 2014 byl u pomníčku ukraden litinový plot.

Zakázka byla dříve označena jako 14-2015.

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Návrh pomníku byl zadán na přímo Ing. arch. Filipu Řepkovi

B: VŘ: Realizace

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Středokluky_pomník_malý_výzva+ZD (PDF)

Příloha č. 1 Soupis prací_pomník malý (XLSX)

Příloha č. 2 Popis stávající situace (PDF)

Příloha č. 3 Středokluky Návrh smlouvy pomník malý (Doc)

Vyhlášeno: 24. 11. 2017
Předpokládaná cena realizace: 123 480,- Kč bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 19. 12. 2016

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 3. 1. 2017

Vítěz VŘ: MgA. Jan Miklica
Vítězná cena: 107 600,- Kč vč. DPH

Protokol komise: 2016-9 Protokol komise - Oprava pomníku obětem II. sv. války Středokluky (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 63/16 ze dne 27. 9. 2016 (více zde-odkaz)
Právo starosty uzavřít smlouvu schváleno usnesením 74/16 ze dne 19. 12. 2016 (více zde-odkaz)

Hodnotící komise: Mgr. Lenka Gutová, MBA, RNDr. Lenka Duchajová, Dis., Ing. Vítězslav Chvoj, Ing. Petr Melíšek (náhradník)

Počet přímo oslovených firem: 14

Nabídek: 4

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne: 16. ledna 2017

C: VŘ: Dozor investora

Nebyl realizován

D: Financování

Dokončeno

Obec získala na tuto akci podporu z programu Zachování a obnova historických hodnot (107D19100) Ministerstva obrany ČR.

Obec si žádost i administraci zajišťovala sama.

Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci usnesením 82/15 ze dne 21. 12. 2015 (více zde).

Byla přiznána neinvestiční dotace ve výši 119 000,- Kč, bylo vyčerpáno 77 600,- Kč.

Přijetí schváleno usnesením č. 62/16 ze dne 27. září 2016 (více zde).

Akce byla vyúčtována dne 27. 9. 2017.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

Akce opravy pomníku byla ukončena ke dni 12. dubna 2017. Cena realizace byla nižší než předpokládaná, proto bylo také nutné vrátit část část dotace MOČR.

Pomník se povedl a byl slavnostně odhalen dne 8. května 2017.

Úprava okolí bude řešena další samostatnou akcí.

DSC_0059

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu

Odhalení zrekonstruovaného pomníku padlým u silnice do Nových Středokluk

26.5.2017

Dne 8. května 2017 byl slavnostně odhalen památník padlým chlapcům, kteří byli zákeřně zavražděni ustupující německou armádou den před koncem války. Pomník byl vztyčen jako připomínka zbytečně zmařených životů.

Číst dál