Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2016-8 Rekonstrukce pomníku obětem světových válek

Průběh projektu

Dokončeno

28. září 2017 Dokončena stránka projektu.

28. září 2017 Slavnostní odhalení.

27. září 2017 Zasláno vyúčtování akce.

11. září 2017 Dokončení akce.

6. září 2017 Podpis dodatku - navýšení ceny na 722 060,- Kč.

17. ledna 2017 Podepsána smlouva o dílo s p. Hlavatým.

4. ledna 2017 Ohlášeny výsledky zájemcům.

3. ledna 2017 Setkání komise a volba vítěze VŘ - p. Hlavatý - 569 250,- Kč

19. prosince 2016 Schváleno starostovo právo podepsat smlouvu dle komise.

19. prosince 2016 Termín podání nabídek.

25. listopadu 2016 Vytvořena stránka akce.

27. září 2016 Schváleno VŘ.

27. září 2016 Schváleno přijetí neinvestiční dotace.

5. září 2016 Zaslána žádost o dotaci.

21. 12. 2015 Schváleno podání žádosti o dotaci na akci.

21. 12. 2015 Schválen investiční záměr

Žádost byla neúspěšná.

24.3. 2014 Poprvé schválen investiční záměr realizace nové sochy.

1.6. 2013 První žádost o dotaci na rekonstrukci pomníku.

Záměr

Dokončeno

Záměrem je kompletní rekonstrukce pomníku padlým v I. a II. sv. válce vedle pošty ve Středoklukách. Pomník sestávající ze tří částí byl poškozen vlivem povětrnostních podmínek a socha legionáře se pádem rozbila ně několik kusů. Důvodem byla také špatně udělaná (neexistující) kovová výztuž sochy.

Součástí zakázky je také odlití nové sochy z umělého kamene.

Zakázka byla dříve označena jako 14-2015

 

Původní socha před pádem

Stav před rekonstrukcí

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Návrh pomníku byl zadán na přímo Ing. arch. Filipu Řepkovi

B: VŘ: Realizace

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

2016_8 Středokluky_oprava_pomník_výzva+ZD (PDF)

Příloha č. 1 Středokluky Soupis prací – upravený (XSLX)

Příloha č. 2 Popis stávající situace (PDF)

Příloha č. 3 Středokluky smlouva pomník velký (Doc)

Vyhlášeno: 24. 11. 2017
Předpokládaná cena realizace: 865 992,72 Kč bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 19. 12. 2016

Doplňující informace k VŘ:

Pozor – byl upraven výkaz výměr. Pokud jste nabídku již odeslali, je počítána celá cena za zakázku.

A) k veřejné zakázce malého rozsahu: „OPRAVA POMNÍKU OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK STŘEDOKLUKY“:

1) Do jaké položky se má nacenit vlastní zhotovení kopie – zhotovení výdusku?

Interní poznámka –  bude třeba upravit  excelovskou tabulku  s výkazem prací  a doplnit tam zhotovení  výdusku

2) Z jakého materiálu má být provedena balustráda a dlažba – z pemrlované žuly nebo z pemrlovaného pískovce?

Upřesnění materiálu balustrády a dlažby – bude použita pemrlovaná  žula.

3) Je zhotovení základu pod balustrádou součástí zakázky? Pokud ano, do jaké položky má být naceněno?

Zhotovení  základu pod balustrádu je součástí zakázky. Interní poznámka – bude třeba doplnit řádek do  excelovské tabulky soupisu  prací.

4) Podstavec pod sochou s nápisovou deskou a dva boční podstavce s nápisovými deskami mají být pouze opraveny nebo mají být zhotoveny jejich kopie? V případě, že mají být zhotoveny kopie, do jaké položky mají být naceněny a bude součástí dodávky i zhotovení základu pod podstavci?

Podstavce budou  pouze opraveny. Základy budou  využity stávající.

1. Z poskytnuté a dostupné dokumentace nejsou známé rozměry nových prvků, které budou provedeny, tzn. část projektu „zhotovení obvodové podezdívky a balustrády“, kde není zřejmé jaký formát žulové dlažby a v jakém spárořezu má být při realizaci díla použit.

Dlažba bude ze žulových desek 600/600/50 mm kladených na střih. Dlážděná plocha lichoběžníkového půdorysu 3600 x 2400/1350 mm. Viz pdf výkres v zadávacích podmínkách.

2. Není jednoznačně specifikován rozměr a materiál, z kterého má být vybudována balustráda.

Balustráda, stejně jako  dlažba, bude z jemně pemrlované  žuly.

B) k veřejné zakázce malého rozsahu: „OPRAVA POMNÍKU OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY STŘEDOKLUKY“:

1) Z jakého materiálu má být provedena balustráda a dlažba – z pemrlované žuly?

Pro pomník obětem II. Světové Války platí popis na výkrese. Bude použit Porfyr.

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 3. 1. 2017

Vítěz VŘ: Bohdan Hlavatý, Dipl. technik
Vítězná cena: 569 250,- Kč vč. DPH

Protokol komise: 2016-8 Protokol Komise – Oprava pomníku obětem světových válek Středokluky (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 64/16 ze dne 27. 9. 2016 (více zde)
Právo starosty uzavřít smlouvu schváleno usnesením 74/16 ze dne 19. 12. 2016 (více zde)

Hodnotící komise: Mgr. Lenka Gutová, MBA, RNDr. Lenka Duchajová, Dis., Ing. Vítězslav Chvoj, Ing. Petr Melíšek (náhradník)

Počet přímo oslovených firem: 14

Nabídek: 9

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne: 16. ledna 2017

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne 6. 9. 2017 z důvodu instalace trnože místo pohledového betonu, větší výšce sochy a dodatečné opravě nápisů. Navýšení ceny akce na 722 060,- Kč. Schválen Zastupitelstvem dodatečně dne 25. 9. 2017 (více zde).

C: VŘ: Dozor investora

Nebyl realizován

D: Financování

Dokončeno

Obec získala na tuto akci podporu z programu Zachování a obnova historických hodnot (107D19100) Ministerstva obrany ČR.

Obec si žádost i administraci zajišťovala sama.

Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci usnesením 83/15 ze dne 21. 12. 2015 (více zde).

Byla přiznána neinvestiční dotace ve výši 837 000,- Kč, bylo vyčerpáno 512 060,- Kč.

Přijetí schváleno usnesením č. 61/16 ze dne 27. září 2016 (více zde).

22. 8. a 30. 8. 2017 byla zaslána žádost o změnu položkového rozpočtu akce z důvodů dodatku ke Smlouvě o dílo č.1.

Akce byla vyúčtována dne 27. 9. 2017.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

Akce opravy pomníku byla ukončena ke dni 11. září 2017. Cena realizace byla nižší než předpokládaná, proto bylo také nutné vrátit část část dotace MOČR.

Obci zůstala původní socha slepená pryskyřicí, která neodolává dlouhodobému vystavení v exteriéru. Obec hledá možnost jejího umístění do interiéru.

Pomník se povedl a byl slavnostně odhalen dne 28. září 2017.

Úprava okolí bude řešena další samostatnou akcí.

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu

Slavnostní odhalení pomníku padlým

28.9.2017

28. září 2017 byl slavnostně „odhalen“ pomník padlým ve světových válkách. Pomník byl v roce 2017 s pomocí dotace Ministerstva obrany zrekonstruován (rozbitá socha byla znovu odlita) za 722 tis. Kč. Od obecního úřadu k pomníku prošel krátký průvod s prapory SDH Středokluky a obce, po krátkých proslovech paní místostarostky Gutové a starosty Paznochta byla uctěna památka padlých státní hymnou a položením věnce v obecních […]

Číst dál

2016 – 8 Oprava sochy legionáře

11.7.2017

Průběh prací prováděných při obnově rozbité sochy legionáře – foto od sochaře Bohdana Hlavatého.

Číst dál