Projekt 2016-5 Vize obce

publikováno 30. 9. 2016

[vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]

Záměr:

 • Předmětem zakázky je závazek uchazeče k provedení díla – vytvoření architektonické vize dalšího rozvoje obce Středokluky, v tomto předpokládaném rozsahu:
  • architektonické zhodnocení veřejných prostranství a objektů obce Středokluky včetně komunikace s občany obce. Návrhy zlepšení jednotlivých prostranství či objektů. Výstupem bude jednoduchá publikace shrnující výsledky průzkumů a řešení.
  • Realizace uskutečněná formou:
 • průzkumu mezi obyvateli (anketa) – elektronický i „papírový“;
 • Fyzického průzkumu obce – fyzicky provedený průzkum v obci v rozličných denních dobách a situacích, zúčastní se akcí pro veřejnost a vyhledávat interakcí s obyvateli obce (opinion makery, podnikateli, zástupci obce).
 • Zpracování vize rozvoje (publikace).
 • Veřejná prezentace (projednání) na zastupitelstvu obce.
  • Vize (publikace) se bude min. skládat z:
 • Souhrnných výsledků anket a rozhovorů.
 • Seznam míst, která jsou pro obyvatele obce nejhorší, nejlepší a zaslouží si zlepšení (textová a mapová část).
 • Návrhy zlepšení ploch vzešlých z výzkumu (alespoň 5 ploch vyjma zmíněných níže).
 • Dále návrhy:
  • koncepce rozvoje sportovního areálu fotbalového hřiště,
  • vzhledu „hnízd“ kontejnerů na recyklaci,
  • koncepce využití rekreačního potenciálu údolí Dolanského potoka,
  • podklady pro architektonickou soutěž rekonstrukce centra obce,
  • umístění hasičské zbrojnice,
  • naučně – sportovního okruhu kolem obce.
 • Jednoduché situační nákresy s vyznačením materiálů, nové a odstraněné zeleně, příp. s doplněním specifik (např. regulace…).
 • Jednoduché půdorysy, řezy, pohledy včetně popisu funkcí a vyznačení nových a bouraných objektů.
 • Jednoduchá vizualizace záměrů.
 • Textový popis záměrů.
 • Inspirace a příklady realizací.
 • Výsledky studie budou průběžně konzultovány s obcí.
 • Výsledky studie budou průběžně publikovány na webových stránkách a po skončení procesu dostupný volně ke stažení.

Výzva:

Středokluky_vize obce_výzva+ZD

Příloha č. 2 smlouva o dílo vize obce

[/vc_column_text][vc_empty_space height=“32px“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]

Výsledky výběrového řízení:

Středokluky protokol Komise – Architektonická vize obce[/vc_column_text][vc_empty_space height=“32px“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]

Další příspěvky týkající se projektu:

Starosta upozorňuje, že zakázka bude po vyhlášení vítěze přečíslována na 2016-6.[/vc_column_text][vc_empty_space height=“32px“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_basic_grid post_type=“post“ max_items=“10″ style=“load-more“ items_per_page=“6″ show_filter=““ element_width=“4″ gap=“30″ orderby=“date“ order=“DESC“ filter_source=“category“ filter_style=“default“ filter_align=“center“ filter_color=“grey“ filter_size=“md“ button_style=“rounded“ button_color=“blue“ button_size=“md“ arrows_design=“none“ arrows_position=“inside“ arrows_color=“blue“ paging_design=“radio_dots“ paging_color=“grey“ loop=““ autoplay=“-1″ item=“none“ grid_id=“vc_gid:1487076625051-22439f0e-eff4-9″ taxonomies=“420, 421″][vc_empty_space height=“32px“][/vc_column][/vc_row]