Výsledky zakázky 2016-2-C Výkon technického dozoru - Nástavba základní školy v obci Středokluky

publikováno 8. 6. 2017

Výsledky výběrového řízní na výkon technického dozoru pro nástavbu ZŠ naleznete na této stránce: 2016-2 Stavební úpravy ZŠ Středokluky v příslušném oddílu.

Byla vybrána společnost Kucik, s.r.o., který předložil nejnižší nabídkovou cenu.