Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

VŘ: 2016-13 – Herní zahrada při MŠ Středokluky

Průběh projektu

Dokončeno

 

 

25. května 2018 Vyhlášeno výběrové řízení.

25. května 2018 Založena stránka projektu.

18. dubna 2018 Předložena finální dokumentace zahrady.

22. listopadu 2016 Schválena veřejná zakázka Zastupitelstvem.

Projekt podpořil Středočeský kraj z Fondu obnovy venkova částkou
1 116 000 korun

company_logo

Záměr

Dokončeno

Záměrem je kompletní rekonstrukce zahrady Mateřské školy Středokluky na adrese Starý vrch 102 (pozemky p.č. 169/15, 169/5, 129 v k.ú. Středokluky).

Cílem je vybudovat novou zahradu, která zvýší životní pohodu všem dětem mateřské školy i jejich vyučujícím.

Součástí rekonstrukce budou mimo jiné tyto činnosti:

  • Kompletní výměna povrchů v okolí budovy MŠ.
  • Zemní práce k vyrovnání terénu.
  • Opravy a posun oplocení MŠ.
  • Instalace nových hracích prvků v přírodním stylu.
  • Kompletní obnova zeleně v celém areálu.
  • Vybudování vsakovací nádrže v dolní části zahrady.
  • Rekonstrukce venkovních skladů MŠ.
  • Vybudování výukového altánu.

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

Projekce zahrady MŠ měla dvě fáze. První zpracovala společnost Rybář stavební společně s rozšířením kapacity mateřské školy. Tento projekt byl nahrazen novým projektem, který více akcentoval požadavky nového vedení mateřské školy - přírodní materiály, jiné rozložení výukových a hracích ploch apod.

Pro realizaci zahrady byl použit nový projekt, který zpracovala paní Pěšičková, společnost Pro-Luka. Zároveň byly přidány některé části ze starého projektu, především rekonstrukce zahradních skladů a vsakování dešťových vod.

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeno VŘ

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Jednání hodnotící komise proběhlo 20.6.2018 od 17:30 hod

Vítěz VŘ: OK Garden s.r.o.
Vítězná cena: 3 032 721,64 Kč bez DPH

Vítěz schválen zastupitelstvem dne 21.6.2018 usnesením č. 28/18.

Protokol komise:  Protokol komise

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 70/16 ze dne  22. 11. 2016 (více zde)
Hodnotící komise:  Ing. Jan Červenka, Ing. Petr Melíšek, RNDr. Lenka Duchajová, DiS, náhradník Mgr. Lenka Gutová MBA

Počet přímo oslovených firem: 9

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

V přípravě

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: VŘ: Dotační poradenství

V přípravě

Obec požádá Středočeský kraj o dotaci z Fondu obnovy venkova. Žádost zpracuje starosta společně s pracovníky obce.

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků. Za pomoci dotačních prostředků Středočeského kraje. Viz výše.

Poznámky:

Zhodnocení akce

V přípravě

Galerie

Vánoční besídka MŠ Středokluky

23.12.2015

15. prosince 2015 proběhla vánoční besídka, kterou si připravili pro sourozence, rodiče, prarodiče a všechny ostatní diváky děti ze Středoklucké mateřské školy. Viděli jsme recitaci, zpěv i tanec a nakonec měly děti připravené vlastnoručně vyrobené dárečky pro svoje rodiče a občerstvení. Děkujeme všem za příjemné odpoledne.

Číst dál

Vánoční výzdoba je kompletní!

3.12.2015

Po roce Vánoce! 3. prosince 2015 jsme rozsvítili Vánoční strom před obecním úřadem. Setkání se zúčastnilo několik desítek dospělých a především spousty malých diváků. Ti z mateřské školy měli připraveny koledy, které nám pěkně zazpívali. Po vystoupení pan Vratislav Svoboda mladší dokončil práci, kterou on, SDH Středokluky v čele s rodinou Černých, pan Dvořák, pan Tomek a další započali před 14 dny a rozsvítil světélka […]

Číst dál

Události

Příspěvky