Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

VŘ: 2016-13 – Herní zahrada při MŠ Středokluky

Průběh projektu

Dokončeno

 

 

25. května 2018 Vyhlášeno výběrové řízení.

25. května 2018 Založena stránka projektu.

18. dubna 2018 Předložena finální dokumentace zahrady.

22. listopadu 2016 Schválena veřejná zakázka Zastupitelstvem.

Projekt podpořil Středočeský kraj z Fondu obnovy venkova částkou
1 116 000 korun

company_logo

Záměr

Dokončeno

Záměrem je kompletní rekonstrukce zahrady Mateřské školy Středokluky na adrese Starý vrch 102 (pozemky p.č. 169/15, 169/5, 129 v k.ú. Středokluky).

Cílem je vybudovat novou zahradu, která zvýší životní pohodu všem dětem mateřské školy i jejich vyučujícím.

Součástí rekonstrukce budou mimo jiné tyto činnosti:

  • Kompletní výměna povrchů v okolí budovy MŠ.
  • Zemní práce k vyrovnání terénu.
  • Opravy a posun oplocení MŠ.
  • Instalace nových hracích prvků v přírodním stylu.
  • Kompletní obnova zeleně v celém areálu.
  • Vybudování vsakovací nádrže v dolní části zahrady.
  • Rekonstrukce venkovních skladů MŠ.
  • Vybudování výukového altánu.

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

Projekce zahrady MŠ měla dvě fáze. První zpracovala společnost Rybář stavební společně s rozšířením kapacity mateřské školy. Tento projekt byl nahrazen novým projektem, který více akcentoval požadavky nového vedení mateřské školy - přírodní materiály, jiné rozložení výukových a hracích ploch apod.

Pro realizaci zahrady byl použit nový projekt, který zpracovala paní Pěšičková, společnost Pro-Luka. Zároveň byly přidány některé části ze starého projektu, především rekonstrukce zahradních skladů a vsakování dešťových vod.

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeno VŘ

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Jednání hodnotící komise proběhlo 20.6.2018 od 17:30 hod

Vítěz VŘ: OK Garden s.r.o.
Vítězná cena: 3 032 721,64 Kč bez DPH

Vítěz schválen zastupitelstvem dne 21.6.2018 usnesením č. 28/18.

Protokol komise:  Protokol komise

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 70/16 ze dne  22. 11. 2016 (více zde)
Hodnotící komise:  Ing. Jan Červenka, Ing. Petr Melíšek, RNDr. Lenka Duchajová, DiS, náhradník Mgr. Lenka Gutová MBA

Počet přímo oslovených firem: 9

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

V přípravě

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: VŘ: Dotační poradenství

V přípravě

Obec požádá Středočeský kraj o dotaci z Fondu obnovy venkova. Žádost zpracuje starosta společně s pracovníky obce.

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků. Za pomoci dotačních prostředků Středočeského kraje. Viz výše.

Poznámky:

Zhodnocení akce

V přípravě

Galerie

Rekonstrukce zahrady mateřské školy (4.10.2018)

5.10.2018

Od minulé fotogalerie práce značně pokročily. Bohužel stále není hotovo. Stavební firma na spoustě místech bohužel musí čekat na dodávku dřevěných hracích prvků a altánu, což stavbu značně zdržuje. Hrací kameny byly vybrány v lomu, dovezeny, umístěny. Díky tomu lze dokončit část v jejich okolí, ovšem čeká se na „hrací strom“, který musí být uložen do kvalitní patky. V dolní části byla navezena silná […]

Číst dál

Rekonstrukce zahrady mateřské školy (20. 8. 2018)

20.8.2018

Za týden od minulé fotogalerie došlo ke značnému pokroku v zemních pracích. Bohužel došlo i k několika komplikacím. 15. srpna jsme poprvé otevřeli bývalou žumpu, která obsahovala několik kubíků čisté vody. Za pomoci našich hasičů došlo k jejímu odčerpání a zhodnocení stavu nádrže. Nádrž je v dobrém stavu a nahradí zamýšlené vsakovací bloky v dolní části zahrady. Voda bude moci být použita i k případnému zalévání zahrady. […]

Číst dál

Rekonstrukce zahrady MŠ (14.8.2018)

14.8.2018

Přinášíme vám několik záběrů z rekonstrukce zahrady mateřské školy. Velká rekonstrukce, která nemá v našich podmínkách obdoby měla probíhat od začátku prázdnin, stavební firma vzešlá z výběrového řízení ovšem začala až koncem července. Prvním krokem bylo odstranění starých hracích prvků, které nevyhovovaly bezpečnostním předpisům (dřevěné části byly již prohnilé), části kůlen v dolní části areálu a asfaltových povrchů včetně pískoviště. V […]

Číst dál

Jarní besídka třídy Žabiček

18.5.2018

16. května 2018 se odehrála v budově mateřské školy Jarní besídka třídy Žabiček. Nejstarší děti ukázaly, že tvrdá příprava pod vedením učitelek Báry a Veroniky se opravdu vyplatila. Děti představily některé jarní zvyky, dojali maminky i tatínky svými básněmi a nakonec všechny pobavili zpívanou pohádkou o Budulínkovi.  Vždyť se podívejte sami!  

Číst dál

Čarodějnice v MŠ

27.4.2018

Dne 26. dubna 2018 pořádala mateřská škola pálení čarodějnic. Účastníci se mohli proletět na koštěti, ochutnat děsivé pochutiny i opéci buřta. Děkujeme všem malým i velkým, speciálně těm kostýmovaným za krásné odpoledne. A samozřejmě i všem pracovníkům MŠ, kteří tuto milou akci připravili.

Číst dál

Události

Příspěvky