Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2016-10 Oprava kanalizace 2

Průběh projektu

Probíhá

26. ledna 2018 Vyhlášeno VŘ

25. ledna 2018 Vytvořena stránka akci

2. listopadu 2017 Druhý kamerový průzkum stavu (suchý)

22. června 2016 První kamerový průzkum stavu (mokrý)

Záměr

Dokončeno

Po opravě kanalizace v prostoru sportovního areálu "Koupaliště" (2015-12), které bylo největším zdrojem přítoku balastních vod do čistírny odpadních vod, narušil tlak spodní vody spoje v další části potrubí, kudy protéká velké množství dešťové vody.

Oprava bude provedena kompletní výměnou potrubí včetně vyvložkování spojů z vnitřní strany.

Jedná se o zhruba 10 m v blízkosti ulice Ke Koupališti.

 

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

Zadání VŘ bylo připraveno ve spolupráci se zástupcem provozovatele.

B: VŘ: Realizace

Probíhá VŘ

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno: 26. 1. 2018
Předpokládaná cena realizace:  160 000 Kč bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 7. 2. 2018

2016-10 Oprava kanalizace 2 - ZD

2016-10 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

2016-10 Příloha č. 2 - Smlouva

2016-10 Příloha č. 3 - Popis poruch

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  69/17 ze dne  22.11. 2017
Hodnotící komise:  Ing. Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel a Ing. Petr Melíšek náhradník:RNDr. Ladislav Kuchař PhD.

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

Nerealizováno

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

D: Financování

Dokončeno

Obec financuje akci ze svých prostředků.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

Poznámky k VŘ:

Galerie

Slavnostní odhalení pomníku padlým

28.9.2017

28. září 2017 byl slavnostně „odhalen“ pomník padlým ve světových válkách. Pomník byl v roce 2017 s pomocí dotace Ministerstva obrany zrekonstruován (rozbitá socha byla znovu odlita) za 722 tis. Kč. Od obecního úřadu k pomníku prošel krátký průvod s prapory SDH Středokluky a obce, po krátkých proslovech paní místostarostky Gutové a starosty Paznochta byla uctěna památka padlých státní hymnou a položením věnce v obecních […]

Číst dál

2016 – 8 Oprava sochy legionáře

11.7.2017

Průběh prací prováděných při obnově rozbité sochy legionáře – foto od sochaře Bohdana Hlavatého.

Číst dál

Události

Příspěvky