Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2016-1 Likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody Černovičky

Průběh projektu

Dokončeno

7. června 2017 Schůzka na Černovičkách - příslib, že se bude pokračovat ve variantě "Policie Tuchoměřice".

13. dubna 2016 Výběrová komise vybrala vítěze VZ, společnost Aquecon, a.s.

Záměr

Dokončeno

Osada Černovičky je jedinou částí obce, která nemá přivedenou kanalizaci ani vodovod. Obec se rozhodla hledat možnosti zasíťování této části obce.

V roce 2016 byla vypracována studie proveditelnosti.

Podkladová dokumentace a doplňující informace

0: VŘ: Studie proveditelnosti

Dokončeno

 

Zadání VŘ:

Předmětem zakázky je zajištění provedení díla – zpracování studie proveditelnosti likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody v části obce Středokluky – Černovičky (č.p. 222, 223, 225-228, 230-235, 250, 294, 301, 346, 305 s variantní možností pokračování k pozemku č. 478/2 – dle ÚP vhodný k výstavbě) na sever od komunikace D7. Cílem je nalézt dlouhodobě nejefektivnější řešení tohoto problému.

Výzva + ZD (PDF)

Příloha č. 1 - Smlouva (Doc)

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Celkem se přihlásilo 6 firem, nejlevnější nabídku předložila společnost Aquecon, a.s., 83 490 s DPH.

Protokol otevření obálek

Jednání komise proběhlo dne 13. dubna 2016 ve složení Chvoj, Hlava, Červenka Jan.

Poznámky k VŘ:

VÝSLEDKY STUDIE ZDE: http://stredokluky.cz/studie-cernovicky/

A: VŘ: Projekční činnost

Příprava realizace

 

Zadání VŘ:

 

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

 

Poznámky k VŘ:

B: VŘ: Realizace

Nepřipraveno

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Doplňující informace k VŘ:

Poznámky k VŘ:

 

C: Dozor investora

Nepřipraveno

D: Financování

Nepřipraveno

Poznámky:

Zhodnocení akce

Nepřipraveno

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu

Studie zajištění pitné vody a odvodu splaškových vod Černovičky

15.12.2016

V roce 2016 byla zadána studie, která prozkoumá možnosti řešení likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody v lokalitě Černovičky. Společnost Aquecon vzešlá z výběrového řízení navrhla 9 variant řešení likvidace splaškový vod a 6 variant zajištění pitné vody.

Číst dál