Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2015-6 Intenzifikace čistírny odpadních vod

Průběh projektu

Dokončeno

28. září 2017 Dokončena stránka projektu. Detaily budou postupně doplněny.

13. 9. 2017 Předána dokumentace Žádosti o stavební povolení k vodním dílům.

12. září 2017 zažádáno o Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

12. září 2017 zažádáno o Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.

4. září 2017 Zažádáno o stavební povolení.

25. srpna 2017 Předána dokumentace pro stavební povolení (viz níže).

25. srpna 2017 Energetická simulace provozu ČOV.

5. 6. 2017 Nabití právní moci Územního rozhodnutí o umístění stavby.

18.5. 2017 Vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby.

Záměr

Dokončeno

 

Čistírna odpadních vod byla vybudována na konci 80. let 20. století. Technologicky je velice zastaralá a kvalita přečištěné vody je na hraně limitů pro potok v NATUŘE 2000.

Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel obce je nutné také zajistit udržitelnost kvality vody.

Obec již dříve vyčistila a zkontrolovala splaškovou kanalizaci. Došlo také k dílčím opravám.

K projekci byl přizván Ing. Martin Fiala odborník na čistírny, který dlouhodobě dozoruje přípravu stavby.

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

V přípravě

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Intenzifikace ČOV – Zadání (PDF)

Studie intenzifikace ČOV Středokluky (PDF)

Intenzifikace ČOV – Příloha č. 2 Smlouva o dílo (DOC)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 17. 7. 2015

Vítěz VŘ: Ing. Josef Vítek - PIK
Vítězná cena: 892 980,- Kč vč. DPH.

Protokol komise: 6-2015 A Protokol komise (Projekt ČOV) (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

Dokumentace pro žádost o stavební povolení

Energetická simulace provozu ČOV

Středokluky - energetická simulace provozu ČOV

 

B: VŘ: Realizace

Nevyhlášeno VŘ

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

Zatím nerealizováno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: VŘ: Dotační poradenství

Příprava žádosti

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Středokluky_ČOV_dotační poradenství_výzva+ZD

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

Dodatečné informace pro zájemce (PDF)

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Protokol hodnotící komise (PDF)

Dílčí kritéria hodnocení komise (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

Zhodnocení akce

Nedokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Plot kolem ČOV je hotový!

15.4.2015

Díky velmi rychlé práci firmy Pilecký, s.r.o. je okolí čistírny odpadních vod zase bezpečné.

Číst dál

Události

Příspěvky

Omezení na cestě k ČOV

29.8.2018

Na komunikaci vedoucí k ČOV probíhá ve dnech 29. 8. a 30. 8. 2018 bezpečnostní prořez zeleně. Žádáme všechny, aby při svých vycházkách zvolili jinou trasu. Děkujeme.

Číst dál

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

15.12.2016

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Veřejná vyhláška Druh: Oznámení Název: Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Dotčené pozemky:  parc.č. st.435, st.436, st.437, st.438, st.439, 597/7, 597/8, k.ú. Středokluky Žadatel: Datum oznámení: 15.prosince 2016  

Číst dál

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení

23.11.2016

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření ČOV Středokluky z 1700 EO na 1920 EO“ v k.ú. Středokluky Oznamovatel záměru: Obec Středokluky Zpracovatel oznámení: Středisko odpadů Mníšek s.r.o., Ing. Josef Tomášek, CSc.    

Číst dál

Oznámení záměru Rozšíření ČOV Středokluky z 1700 EO na 1920 EO

12.10.2016

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru Rozšíření ČOV Středokluky z 1700 EO na 1920 EO

Číst dál

Loňské opravy kanalizace mají měřitelné výsledky

5.5.2016

nes už můžeme říci, že tato akce prokazatelně snížila přítok vody na ČOV. Vzhledem k nesníženému odběru vody oproti minulým letům a také spíše vyššímu úhrnu srážek oproti loňsku, je jednoznačné, že ubylo průměrně 20 % balastní vody, která zbytečně zatěžovala naši ČOV.

Číst dál