Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2015-6 Intenzifikace čistírny odpadních vod

Průběh projektu

Probíhá VZ TDI

18. března 2019 Vyhlášena VZ TDI

 

28. září 2017 Dokončena stránka projektu. Detaily budou postupně doplněny.

13. 9. 2017 Předána dokumentace Žádosti o stavební povolení k vodním dílům.

12. září 2017 zažádáno o Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

12. září 2017 zažádáno o Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.

4. září 2017 Zažádáno o stavební povolení.

25. srpna 2017 Předána dokumentace pro stavební povolení (viz níže).

25. srpna 2017 Energetická simulace provozu ČOV.

5. 6. 2017 Nabití právní moci Územního rozhodnutí o umístění stavby.

18.5. 2017 Vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby.

Záměr

Dokončeno

 

Čistírna odpadních vod byla vybudována na konci 80. let 20. století. Technologicky je velice zastaralá a kvalita přečištěné vody je na hraně limitů pro potok v NATUŘE 2000.

Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel obce je nutné také zajistit udržitelnost kvality vody.

Obec již dříve vyčistila a zkontrolovala splaškovou kanalizaci. Došlo také k dílčím opravám.

K projekci byl přizván Ing. Martin Fiala odborník na čistírny, který dlouhodobě dozoruje přípravu stavby.

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

V přípravě

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Intenzifikace ČOV – Zadání (PDF)

Studie intenzifikace ČOV Středokluky (PDF)

Intenzifikace ČOV – Příloha č. 2 Smlouva o dílo (DOC)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 17. 7. 2015

Vítěz VŘ: Ing. Josef Vítek - PIK
Vítězná cena: 892 980,- Kč vč. DPH.

Protokol komise: 6-2015 A Protokol komise (Projekt ČOV) (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

Dokumentace pro žádost o stavební povolení

Energetická simulace provozu ČOV

Středokluky - energetická simulace provozu ČOV

 

C: VŘ: Realizace

Probíhá

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno: 18. 12. 2018
Předpokládaná cena realizace:  29 438 779,34 Kč bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 31. 1. 2019

Výzva k podání nabídek (PDF)

Zadávací dokumentace (PDF)

Příloha 1_Krycí list (Doc)

Příloha 2_Návrh SoD (Doc)

Příloha 4_Výkaz výměr (Zip)

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 3. 4.2019

Vítěz VŘ: Kittlik s.r.o.
Vítězná cena: 448 000,- Kč bez DPH

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  19/ZO/28 ze dne 3.4.2019  (více zde)
Hodnotící komise:  RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.,Ing. Petr Melíšek, Ing. Jan Petrů

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek: 7

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne: 15.4.2019

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: Technický dozor investora

Probíhá

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyzva a PPZN

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče (vzor)

Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu VZMR

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky

 

Vyhlášeno: 18. 3. 2019
Předpokládaná cena realizace:  800 000 bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 3. 4. 2019

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

B: VŘ: Dotační poradenství

Příprava žádosti

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Středokluky_ČOV_dotační poradenství_výzva+ZD

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

Dodatečné informace pro zájemce (PDF)

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:

Protokol hodnotící komise (PDF)

Dílčí kritéria hodnocení komise (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

Zhodnocení akce

Nedokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Stavba čistírny odpadních vod srpen 2019

20.8.2019

Stavba čistírny odpadních vod probíhá stále dobře. Přeje nám počasí. Od poslední zprávy byla dokončena betonáž dna. V tuto chvíli probíhá příprava pro vybetonování bočních stěn čistírny. Tyto práce budou probíhat nejméně do poloviny září. Posléze bude pokračováno v přípravě bednění a zhruba na přelomu září a října začne betonáž.

Číst dál

Stavba čistírny odpadních vod červenec 2019

26.7.2019

Výstavba čistírny odpadních vod v blízkosti rybníka Pod Panskou probíhá podle plánu. V tuto chvíli probíhá krátká pauza. V příštím týdnu započne betonování dna nádrže. Celá jáma byla srovnána na zhruba 7 m, zapažena 12 m dlouhými štětovnicemi, které jsou zapažené do okolního terénu. Dále došlo k přípravě dna a položení podkladové betonové vrstvy. Na stavbě je umístěn 20 m vysoký jeřáb. Stavba […]

Číst dál

Plot kolem ČOV je hotový!

15.4.2015

Díky velmi rychlé práci firmy Pilecký, s.r.o. je okolí čistírny odpadních vod zase bezpečné.

Číst dál

Události

Příspěvky

2015-6 D TDI ČOV

18.3.2019

Dne 18. 3 . 2019 byla vyhlášena veřejná zakázka na technický dozor investora při intenzifikaci ČOV ve Středoklukách. Více zde: Podklady také zde: http://stredokluky.cz/2015-6/ Vyzva a PPZN Příloha č. 1 – Krycí list Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče (vzor) Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu VZMR Příloha č. 4 – Obchodní podmínky  

Číst dál

Omezení na cestě k ČOV

29.8.2018

Na komunikaci vedoucí k ČOV probíhá ve dnech 29. 8. a 30. 8. 2018 bezpečnostní prořez zeleně. Žádáme všechny, aby při svých vycházkách zvolili jinou trasu. Děkujeme.

Číst dál

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

15.12.2016

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Veřejná vyhláška Druh: Oznámení Název: Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Dotčené pozemky:  parc.č. st.435, st.436, st.437, st.438, st.439, 597/7, 597/8, k.ú. Středokluky Žadatel: Datum oznámení: 15.prosince 2016  

Číst dál

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení

23.11.2016

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření ČOV Středokluky z 1700 EO na 1920 EO“ v k.ú. Středokluky Oznamovatel záměru: Obec Středokluky Zpracovatel oznámení: Středisko odpadů Mníšek s.r.o., Ing. Josef Tomášek, CSc.    

Číst dál

Oznámení záměru Rozšíření ČOV Středokluky z 1700 EO na 1920 EO

12.10.2016

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru Rozšíření ČOV Středokluky z 1700 EO na 1920 EO

Číst dál