Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2015-2 Monitoring splaškové kanalizace

Průběh projektu

Dokončeno

??? 2015 - Schválení projektu a komise Zastupitelstvem

25. ledna 2015 - Vyhlášeno VŘ na realizaci.

únor 2015 - Upozornění občanům, aby odstranili černé přípojky.

16. března 2015 - Ukončení přijímání nabídek.

27. března 2015 - Jednání Komise, vítězem jsou Středočeské vodárny, a.s. s nabídkovou cenou 181 838,80,00 Kč.

duben-květen 2015 - Čištění a kamerová zkouška většiny sítě

22. dubna 2015 - Po zjištění stavu podepsán dodatek s Středočeskými vodárnami, a.s.

červen 2015 - Vzhledem k nutnosti kompletního čištění navýšena částka.

srpen 2015 - Po žních vyčištěny poslední úseky v polích.

Záměr

Dokončeno

Na základě upozornění provozovatele čistírny odpadních vod, přistoupila obec ke kontrole stavu splaškové kanalizace v obci. Provozovatel pociťuje zvýšené množství balastní (nevyfakturované) vody na přítoku ČOV.

Příčinou mohou být poruchy potrubí, nelegálně napojené svody dešťové kanalizace nebo samotná obecní dešťová kanalizace.

Během zakázky bude kanalizace dle potřeby vyčištěna, dále prohlédnuta kamerou a nakonec proběhne zkouška kouřem, která ukáže nelegální připojení.

Podkladová dokumentace a doplňující informace

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

 

Projekční činnost není v této zakázce nutná.

B: VŘ: Realizace

Dokončeno

 

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Vyhlášeno 25. ledna 2015
Předpokládaná cena realizace: 400 tis. Kč bez DPH
Termín odevzdání nabídek: 16. března 2015

Soutěž monitoring kanalizace ve Středoklukách - Výzva - zadávací dokumentace
Soutěž monitoring kanalizace ve Středoklukách - Krycí list nabídky
Příloha_č._1_smlouva_o_dílo_monitoring_kanalizace

Doplňující informace k VŘ:

Výsledky VŘ:

Jednání Komise: 2. dubna 2015.

Vítěz VŘ: Středočeské vodárny, a.s.
Vítězná cena: 181 838,80 Kč vč. DPH., 1m čištění potrubí za 41,96 vč. DPH, monitoring celkem 139 876 Kč vč. DPH.

Protokol komise: Protokol výběrového řízení Monitoring

Další informace:

Dodatek 1 - podepsán 22.4. 2015 - Prodlužuje termín akce do 15. září 2015 (z důvodu zasetí na polích) a stanovuje částky pro dalších 2500 m kanalizace.

DODAT.

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.? č.? (více zde).

Hodnotící komise: Ing. Martin Hlava, Ing. Petr Melíšek, Ing. Vítězslav Chvoj.

Počet přímo oslovených firem: 5.

Zúčastněných firem: 4.

Vítěz schválen/potvrzen Zastupitelstvem: ??????.

Smlouva podepsána dne: ???.

 

C: Dozor investora

Dokončeno

 

Dozor investora v tomto projektu bude prováděn ve spolupráci s firmou Petr Kožený, s.r.o.

D: Financování

Dokončeno

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že akce bude financována z rozpočtu obce. Prostředky byly alokovány.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

Akce proběhla během 3 týdnů v květnu a červnu 2015, některé úseky byly vyčištěny až po žních v říjnu 2015.

Bohužel vzhledem k nepředpokládanému nárůstu délky čištěné kanalizace na 7 km bylo přistoupeno k navýšení zakázky na ?????? usnesením Zastupitelstva????

Tato akce odhalila cca 15 černých přípojek, 2 silné průsaky spodních vod do potrubí a mnoho menších poškození.

Výstupem je sada DVD s kompletními kamerovými záběry vč. mapy poruch.

Díky této kontrole může obec dlouhodobě a efektivně udržovat stav potrubí a zbytečně nezatěžovat ČOV.

Poznámky k VŘ:

Příspěvky týkající se akce/projektu

Monitoring kanalizace – Poruchy v ulici U Koupaliště

14.8.2015

Další záběry z monitoringu kanalizace v místech přívodního pramene do „koupaliště“. Na pár metrech máme téměř všechny myslitelné poruchy. Úsek bude muset co nejdříve projít rekonstrukcí.

Číst dál