Návrh železničního jízdního řádu pro období platnosti 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení představitelé měst a obcí, v rámci navazující spolupráce mezi organizátorem veřejné dopravy ve Středočeském kraji, tj. Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), a obcemi, si Vás dovoluji informovat, že na našich webových stránkách byl zveřejněn odkaz na Návrh železničního jízdního řádu Středočeského kraje pro období platnosti 10. 12….

Připomínky k projektu chodníku v Nových Středoklukách a Nad Běloky

Projekční kancelář Ing. Jiří Sobol představil první variantu řešení obou chodníků. Pozorně si je prostudujte. Veškeré dotazy směřujte výhradně na obec@stredokluky.cz  či obecní FB. Budeme je postupně vypořádávat na 2017-1 Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes – Středokluky – Běloky. Dotazy a připomínky budou přijímány do 30. června 2017. Řešení varianta 1:

Více informací

Memoriál Jaroslava Paznochta 2017

24. července 2017 proběhl již desátý ročník Memoriálu Jaroslava Paznochta ve fotbale. Výroční ročník byl skromnější než předešlé, přesto si zúčastnění užili pěkný horký den a turnaj se stal důstojnou vzpomínkou.

Více informací

Pasování školáků 2017

21. června 2017 proběhlo první pasování předškoláků na školáky a následná zahradní slavnost Mateřské školy Středokluky. Program se skládal z vystoupení menších dětí. Pokračoval nástup předškoláků za zvuku fléten a písnička. Předškoláci byli pasováni starostou, obdrželi pamětní list a…

Více informací

Setkání seniorů jaro 2017

Na konci května se setkal „klub 70“ v restauraci na Starém Vrchu. Zajištěno bylo dobré jídlo a pití a k poslechu i tanci hrála kapela. Velice děkujeme panu Škodákovi za zorganizování takové příjemné akce. 

Návrh železničního jízdního řádu pro období platnosti 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení představitelé měst a obcí, v rámci navazující spolupráce mezi organizátorem veřejné dopravy ve Středočeském kraji, tj. Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), a obcemi, si Vás dovoluji informovat, že na našich webových stránkách byl zveřejněn odkaz na Návrh železničního jízdního řádu Středočeského kraje pro období platnosti 10. 12….

Více informací

Vítání občánků 2017

Zástupkyně sociální a školské komise přivítaly v sobotu 10.6. 2017 dopoledne občánky narozené v naší obci v uplynulém roce. Bohatý kulturní program a malé dárečky potěšily jak rodiče tak naše nejmenší.

Připomínky k projektu chodníku v Nových Středoklukách a Nad Běloky

Projekční kancelář Ing. Jiří Sobol představil první variantu řešení obou chodníků. Pozorně si je prostudujte. Veškeré dotazy směřujte výhradně na obec@stredokluky.cz  či obecní FB. Budeme je postupně vypořádávat na 2017-1 Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes – Středokluky – Běloky. Dotazy a připomínky budou přijímány do 30. června 2017. Řešení varianta 1:

Uzávěrka Středoklucké Střely - Červenec, srpen

Pozor posunutý termín! Uzávěrka na letní speciál bude 23. 6. Prosím pokud máte nějaké akce, které proběhnou během léta až do začátku září (10. 9.) a chcete, aby byly zveřejněny, napište na strela@stredokluky.cz

Návrh železničního jízdního řádu pro období platnosti 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení představitelé měst a obcí, v rámci navazující spolupráce mezi organizátorem veřejné dopravy ve Středočeském kraji, tj. Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), a obcemi, si Vás dovoluji informovat, že na našich webových stránkách byl zveřejněn odkaz na Návrh železničního jízdního řádu Středočeského kraje pro období platnosti 10. 12….

Výsledky zakázky 2016-2-C Výkon technického dozoru - Nástavba základní školy v obci Středokluky

Výsledky výběrového řízní na výkon technického dozoru pro nástavbu ZŠ naleznete na této stránce: 2016-2 Stavební úpravy ZŠ Středokluky v příslušném oddílu. Byla vybrána společnost Kucik, s.r.o., který předložil nejnižší nabídkovou cenu.

Návrh železničního jízdního řádu pro období platnosti 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení představitelé měst a obcí, v rámci navazující spolupráce mezi organizátorem veřejné dopravy ve Středočeském kraji, tj. Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), a obcemi, si Vás dovoluji informovat, že na našich webových stránkách byl zveřejněn odkaz na Návrh železničního jízdního řádu Středočeského kraje pro období platnosti 10. 12….

Dražební vyhláška

Autor: Česká aukční a dražební a.s. Druh: Oznámení o konání opakované veřejné dobrovolné dražby Datum oznámení: 6. června 2017

Rozpočtové opatření č. 2017-2

Rozpočtové opatření č. 2/2017 Na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 18/17 ze dne 23. 5. 2017 je schváleno rozpočtové opatření, kterým se mění položky: I. Rozpočtové výdaje (Kč) Paragraf Položka Text Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Rozp. opatření – Změna Rozp. opatření Po změně a b 1 2  3 4

Návrh železničního jízdního řádu pro období platnosti 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení představitelé měst a obcí, v rámci navazující spolupráce mezi organizátorem veřejné dopravy ve Středočeském kraji, tj. Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), a obcemi, si Vás dovoluji informovat, že na našich webových stránkách byl zveřejněn odkaz na Návrh železničního jízdního řádu Středočeského kraje pro období platnosti 10. 12….

Návrhy jízdních řádů po integraci do IDS ROPID

Organizace ROPID uvolnila návrhy jízdních řádů linek 322 a 322, které vzniknou přečíslování linek A22 a A23. Ve všední dny přibude (bez linek ČSAD Slaný) ve směru z Prahy 10 spojů (43 oproti 33), ve směru do Prahy pak 7 spojů (39 oproti 32). O víkendu přibudou spoje v každém směru (19 ku…

Dopravní značení na křižovatce v Nových Středoklukách

  Společnost Amazon, která je jedním ze strůjců výrazně zvýšené dopravy na silnici ze Středokluk do Dobrovíze, připravila návrh přeznačení křižovatek pro jednoznačnější vymezení a lepší možnost pokutování vozidel. Další opatření by měla následovat. Prvním krokem bylo vybudování přechodu v Nových Středoklukách.   C2_3_Situace_dopravniho_znaceni_-_cast_2 2016-08-01 (ROTA-JJ) C2_K_Kněževes_DZ_navrh 2016-08-01 (ROTA-JJ) C2_2_Situace_dopravniho_znaceni_-_cast_1 2016-08-01…

Oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení s následnou aukcí

Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Typ: Druh: Oznámení Název: Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách Dotčené pozemky:  parc.č. 164/33, k.ú. Středokluky Žadatel: Datum oznámení: 8. březen 2017 Možnost vznést připomínky:  do 5. dubna 2017  

Návrh železničního jízdního řádu pro období platnosti 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení představitelé měst a obcí, v rámci navazující spolupráce mezi organizátorem veřejné dopravy ve Středočeském kraji, tj. Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), a obcemi, si Vás dovoluji informovat, že na našich webových stránkách byl zveřejněn odkaz na Návrh železničního jízdního řádu Středočeského kraje pro období platnosti 10. 12….

Dražební vyhláška

Autor: Česká aukční a dražební a.s. Druh: Oznámení o konání opakované veřejné dobrovolné dražby Datum oznámení: 6. června 2017

Dopravní značení na křižovatce v Nových Středoklukách

  Společnost Amazon, která je jedním ze strůjců výrazně zvýšené dopravy na silnici ze Středokluk do Dobrovíze, připravila návrh přeznačení křižovatek pro jednoznačnější vymezení a lepší možnost pokutování vozidel. Další opatření by měla následovat. Prvním krokem bylo vybudování přechodu v Nových Středoklukách.   C2_3_Situace_dopravniho_znaceni_-_cast_2 2016-08-01 (ROTA-JJ) C2_K_Kněževes_DZ_navrh 2016-08-01 (ROTA-JJ) C2_2_Situace_dopravniho_znaceni_-_cast_1 2016-08-01…

Dopravní omezení na Lipské a další

Omezení příjezdu k Letišti Praha: „Rádi bychom vás informovali o plánované opravě jízdního pruhu silnice Lipská ve směru od Kladna do centra, kterou zajišťuje TSK. Oprava vozovky se uskuteční v termínu 14. 3. – 10. 5. 2017. Jedná se o úsek od sjezdu na Tuchoměřice po křižovatku s Pražským okruhem v délce cca 3…

Vyhláška č.3/2001, č.4/2001, č.2/2004, č.2/2006, dodatek k vyhlášce 3/2001

Vyhláška č.3/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vyhláška č.4/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyhláška č.2/2004- Obecně závazná…

Vyhláška č.3/2001, č.4/2001, č.2/2004, č.2/2006, dodatek k vyhlášce 3/2001

Vyhláška č.3/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vyhláška č.4/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyhláška č.2/2004- Obecně závazná…

Vyhláška č.1/2006

Vyhláška č.1/2006 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Středokluky

Vyhláška č.3/2004

Vyhláška č.3/2004 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/99

Vyhlášky č.1/1999 a č.1/2004

Vyhláška č. 1/1999 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o místních poplatcích Vyhláška č. 1/2004 – becně závazná vyhláška obce Středokluky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/99 o místních poplatcích  

Vyhláška č.1/2001

Vyhláška č.1/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o způsobu použití a umístění čísel k označení budov platná v územním obvodu obce Středokluky

Vyhláška č.2/2001

Vyhláška č. 2/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních akcí v areálu koupaliště Středokluky

Vyhláška č.1/2000

Vyhláška č.1/2000 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Vyhláška č.7/1999

Vyhláška č.7/1999 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky, kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č. 173 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Středokluky